Historik Skriv ut

Företaget har bedrivit fiskodling sedan 1980 i Värmland och under nuvarande bolagsform sedan 1988 då bolaget ombildades från ett kommanditbolag till Gustavalax AB.

Fiskodlingsproduktionen startade 1980 i sjön Grängen för att flyttas till sjön Knon 1982.

1996 köptes två fiskodlingar in och 2001 ytterligare en fiskodling.

Fram till sommaren 2002 var företaget marknadsledande på Regnbågslax i Sverige med leveranser till i stort sett alla större kunder som använde Regnbågslax.

Sommaren 2002 såldes det stora odlingstonnaget (3 odlingar) till ett finskt fiskodlingsföretag.

Gustavalax verksamheten inriktades mot dels sportfiske branschen och egen förädling (rökeri, nischproduktion) med fiskproduktion på en odlinglokalitet i sjön Knon.

Verksamheten har varit stabil med produktion och avsättning under perioden 2002-2010 med ca 4 årsarbeten.

Nuvarande kunder har en stadig förfrågan på ett utökat tonnage och utökad förädling vilket planeras att mötas från och med hösten 2011.